Vanaf 1 juli 2018: verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers.

Start elke nieuwe bouwwerf op met een gerust gemoed
De verplichting geldt voor werven waarvan de definitieve bouwvergunning wordt afgeleverd vanaf 1 juli 2018.

Optimale dekking conform de wet
Vanaf 1 juli 2018 zijn de meeste dienstverleners in de bouwsector verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. De verzekering was al langer verplicht voor architecten.

Wij bieden u de gepaste dekkingen aangepast aan uw project(en)
Contacteer ons voor meer informatie

Lees meer:
Wat is een verzekering tienjarige aansprakelijkheid?
Als aannemer of architect ben je 10 jaar lang burgerlijk aansprakelijk voor je bouwwerk. Loopt er binnen die periode iets verkeerd met het gebouw en word je aansprakelijk gesteld, dan kunnen die kosten op jou worden verhaald. Een verzekering tienjarige aansprakelijkheid beschermt je tegen dat risico.

Is de verzekering tienjarige aansprakelijkheid verplicht?
De verzekering tienjarige aansprakelijkheid is verplicht voor architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector. Die plicht geldt enkel voor grote werken waarvoor de tussenkomst van een architect noodzakelijk is. Ook bouwpromotoren of projectontwikkelaars kunnen een globale polis sluiten om alle bouwactoren op een werf mee te verzekeren.

 

Wie is verzekerd?

 • Bij een globale poliszijn alle bouwactoren meeverzekerd die werken uitvoeren aan het verzekerde bouwwerk.
 • Bij een individuele poliszijn alleen jijzelf als verzekeringnemer en je onderaannemers verzekerd.


Wat is verzekerd?

 • Je burgerlijke aansprakelijkheid op basis van de artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, tijdens een periode van 10 jaar na aanvaarding van de werken
 • Beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw, als die laatste de stabiliteit of soliditeit van het verzekerde bouwwerk in gevaar brengt
 • Onroerende werken of intellectuele prestaties aan gebouwen in België, hoofdzakelijk bestemd voor bewoning
 • Het verzekerde bedrag per schadegeval, voor het totaal van de materiële en immateriële schade samen is:
  • 000 euro als de waarde van de wederopbouw minstens 500.000 euro bedraagt, tenzij een hoger bedrag wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden
  • De waarde van de wederopbouw, als die minder bedraagt dan 500.000 euro
 • De bovenstaande bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX-index, met als basisindex die van het eerste semester van 2007 en de index die van toepassing is in de maand van de aangifte van het schadegeval.

Wat is niet verzekerd?

 • Zuiver immateriële schade: geldelijk verlies dat niet voortvloeit uit de materiële schade
 • Esthetische schade: schade die geen invloed heeft op het gebruik van het verzekerde bouwwerk
 • Meerkosten door wijzigingen en/of verbeteringen aan het verzekerde bouwwerk na een schadegeval
 • Schadegevallen door opzet of door zware fout
 • ….

Leave a comment

TheTop