Waarborgen

Bouw zekerheid in met een waarborg

Wil je zeker zijn dat een afgesproken transactie effectief wordt uitgevoerd? Verzeker je overeenkomst dan met een waarborg.

Hoe werkt een waarborg?

Je spreek met je leverancier af om een bedrag te blokkeren of over te maken. Zo heb je een stok achter de deur voor de uitvoering van de transactie. Als je overeenkomst toch niet wordt uitgevoerd of aan je verwachtingen voldoet, dan dient dat geld als drukkingsmiddel of (een deel van je) schadevergoeding.

Het verschil met een kredietverzekering?

Een waarborg en kredietverzekering lijken sterk op elkaar, maar toch zijn er belangrijke verschillen.

Aantal betrokkenen

Voor een kredietverzekering sluit enkel de leverancier een contract bij de verzekeringsmaatschappij af. Bij een waarborg zijn er drie partijen betrokken, namelijk de leverancier, klant en verzekeringsmaatschappij.

Dekking

Een kredietverzekering dekt alle contracten met verschillende partijen. Een waarborg dekt maar één specifiek contract, waardoor per overeenkomst een aparte waarborg nodig is.

Vragende partij

Een leverancier sluit een kredietverzekering af, terwijl een waarborg meestal door een klant wordt aangevraagd. Een waarborg is de spiegelconstructie van de kredietverzekering.

Enkele voorbeelden
  • Uitvoeringswaarborg:
    stel dat je als industrieel bedrijf bij een machinebouwer een installatie bestelt, die in 5 jaar wordt gebouwd. Je kiest dan best voor een uitvoeringswaarborg, waarbij een afgesproken bedrag als waarborg dient. Als de machinebouwer zijn uitvoeringsverplichting niet nakomt, moet hij dit bedrag als schadevergoeding aan jou betalen.
  • Bereidverklaring:
    bij openbare aanbestedingen en contracten werkt de overheid vaak met een bereidverklaring, omdat de beslissingsprocedure langere tijd in beslag neemt. De overheid sluit met de leverancier een bereidverklaring af als stok achter deur. Mocht de leverancier zich terugtrekken, dan ontvangt de overheid dit bedrag en kan ze daarmee een andere leverancier zoeken.
  • Accijnzen en ander taxen:handelaars in accijnsgoederen moeten periodiek grote bedragen aan accijnzen betalen aan de overheid. Om zeker te zijn dat de accijnzen doorgestort worden, sluit de overheid met die bedrijven een waarborg af.

Wist je dat...

men waarborgen vaak ‘bankgaranties’ noemt, maar dat verzekeraars ook waarborgen aanbieden? Daarvoor werken we samen met verschillende verzekeringsmaatschappijen, zodat je de aantrekkelijkste oplossing krijgt aangeboden.

Elke situatie is anders. Misschien zijn er voor jou als klant of leverancier meer mogelijkheden dan je denkt. Kom daarom eens langs voor een gesprek en laat je professioneel adviseren.

TheTop